Új szellemitulajdon-kezelési szabályzat a MOME-n

2021. 08. 11. 15:21 Hírek

Hatalmas fordulat jön a 2021. szeptember 1-jén hatályba lépő új szabályzattal. A korábbi gyakorlattal ellentétben a szellemi alkotásokkal kapcsolatos vagyoni jogok a MOME diákjainál maradnak. Az egyetem célja a változtatással az volt, hogy országos és regionális szinten is iránymutató szabályzatot alkossanak és támogassák a szellemi alkotások létrehozását.

Az új szabályzatban legjelentősebb változást az jelenti, hogy a szellemi alkotásokkal kapcsolatos vagyoni jogok a tanulóknál maradnak. Eddig amit a hallgató az egyetemen egyetemi évei alatt alkotott oktatási tevékenység keretében, azzal ő nem rendelkezhetett, nem vihette tovább, nem tudta maga hasznosítani az egyetem engedélye nélkül. A szeptember 1-jén életbe lépő új szabályzat ennek vet most véget. Ebben az áll, hogy a személyi jogok mellett a vagyoni jogok is a hallgatónál maradnak, az egyetem nem kéri ezeknek az átruházását.

A szellemi alkotások jogának három nagy csoportja van: a szerzői művek, amelyek a MOME-n gyakorlatilag naponta keletkeznek (csak néhány példa: filmalkotások, építészeti tervek, textilművészeti alkotások, formatervek, iparművészeti alkotások). A második nagy csoport az iparjogvédelem, ide tartoznak pl. találmányok, használati- és formatervezési minták, amik a tárgyak belső szerkezeti elrendezését vagy külső kialakítását védik. A harmadik nagy ág a szellemi alkotásoknak az üzleti titoknak minősülő, ún. know-how, vagy védett ismeret, ami bármifajta nem közismert, vagy nem könnyen hozzáférhető gazdasági, szervezési vagy akár műszaki ismeretet jelent. Például egy oktatási módszertan, szervezetfejlesztési ismeretcsomag, vagy marketing stratégia. Valós igényekre, valós kérdésekre választ adó életszerű szabályzatot próbáltunk létrehozni, ugyanakkor cél volt, hogy egy motiváló és támogató szabályzatot készítsünk. - fejtette ki dr. Lukácsi Péter ügyvéd, aki részt vett az új szabályzat kidolgozásában.

Az egyetemnek nem ez az első lépése a szellemi tulajdonjog védelmének irányába. Júniusban a hallgatók tudatos szellemi tulajdon kezelését erősítő és szemléletformáló együttműködési megállapodást kötött a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH), valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME). A megállapodás célja, hogy a hallgatók is felelősen gondolkodjanak a szellemi tulajdonról, felismerjék, hogy a saját karrierlehetőségeiket és a nemzetgazdaságot is erősítik, ha megfelelő oltalmakat szereznek alkotásaikra, újításaikra.

„A magyar kreatív nép, a MOME esetében pedig különösen fontos a szellemitulajdon-védelem, hiszen a hallgatók tanulmányaik során vagy később vállalkozásaikban különböző termékek és szolgáltatások létrehozásában is részt vehetnek, így alapvető érdekük, hogy felismerjék a formatervezésiminta-oltalom vagy a védjegy nyújtotta előnyöket” – fogalmazott akkor Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke.

A MOME új szabályzata kiterjed minden egyetemi polgárra: hallgatókra mindenféle különböző jogviszonyokban (BA, MA, doktori és szakirányú továbbképzések), a felnőttképzésre, a munkavállalókra és a szerződéses foglalkoztatottakra.

forrás: mome.hu, sztnh.gov.hu