About

Általános információk

Az első alkalommal 2004-ben megrendezett Budapest Design Week rendezvénysorozatot a Magyar Formatervezési Tanács azzal a szándékkal hívta életre, hogy közreműködjön a design gazdasági és társadalmi szerepének tudatosításában, a design iránti bizalom növelésében és a terület szereplői közötti kommunikációban.

A Budapest Design Week a designt mint olyan innovatív eszközrendszert és szemléletet igyekszik bemutatni, mely a funkcionális, felhasználói és társadalmi igényeket harmonikusan ötvözi, és a termékek és szolgáltatások létrejöttében egyaránt nélkülözhetetlen eszköz. A fesztivál elsődleges célja, hogy a gazdasági döntéshozók és a hazai vállalkozások figyelmét a designban rejlő lehetőségekre irányítsa, és bemutassa, hogy az üzleti folyamatokba és a vállalati kultúrába beépülő design milyen módokon képes olyan új minőséget és többletértéket teremteni, amely a versenyképességet növeli és lépéselőnyt biztosít a többi piaci szereplővel szemben hazai és nemzetközi téren is.

Ennek érdekében a programsorozatban egyaránt megtalálhatók a nagyközönség számára szervezett események (kiállítások, műhelylátogatások), szakmabelieket érintő rendezvények (kerekasztal-beszélgetések, szakmai előadások, konferenciák, díjátadó gálák, webináriumok stb.), illetve olyan elemek, melyek kifejezetten a gazdasági döntéshozókat segítik munkájukban (befektetői találkozók, esettanulmányok bemutatása, előadások, workshopok).

A Budapest Design Week fesztivált a nemzetközi eseménynaptárhoz igazodva minden október elején rendezik meg. Számos állandó, saját szervezésű programelemet tartalmaz, így minden évben sor kerül egy központi téma meghatározására, valamint a szervezők évről évre számos hazai designstúdió számára nyújtanak bemutatkozási lehetőséget a Nyitott Stúdiók program keretében. Ugyancsak a rendezvénysorozattal egybekötve adják át a Magyar Formatervezési Díjat és Design Management Díjat több kategóriában, mely eseményhez minden alkalommal nyilvános kiállítás is kapcsolódik.

A designkezdeményezések iránti nyitottságot és növekvő érdeklődést jól mutatja, hogy az elmúlt években a Budapest Design Week több vidéki várossal is partnerséget tudott kialakítani.

Tekintettel arra, hogy a programsorozat elsődleges célja a hazai designvállalkozások versenyképességének növelése, bemutatkozásuk elősegítése, tevékenységük népszerűsítése, a szervezők a saját programokon túl lehetőséget nyújtanak a legkülönbözőbb szakmai partnerek (múzeumok, intézmények, iskolák, üzletek, designstúdiók, galériák stb.) önálló bemutatkozására is. A minden év júniusában közzétett részvételi felhívás iránt folyamatos és kiemelkedő az érdeklődés, aminek köszönhetően a szervezők évente 100-120 külső partner számára tudnak bemutatkozási lehetőséget biztosítani a fesztiválon.

A szervezés során a Budapest Design Week munkatársai a műfaji változatosságra is törekednek, így a fesztiválon a design legkülönfélébb megvalósulási formái kapnak teret, a formatervezéstől a divatig, a belsőépítészettől a tervezőgrafikáig, a service designtól az UX/UI designig, a hazai design-ökoszisztéma szinte minden fontos szereplőjét bevonva a programsorozatba.

Lorem ipsum

A 19. alkalommal megrendezésre kerülő Budapest Design Week fókuszába idén a találkozások tereit helyeztük. A téma konkrét értelemben a személyes és közösségi találkozások tereire, fizikai vagy virtuális felületeire, átvitt értelemben pedig az építészet és design korszerű találkozási formáira utal. Az igényes, magas színvonalú, egyéni és közösségi élettér az építészet és a design bonthatatlan kapcsolata, egymást erősítő egysége révén jöhet létre. A designszemlélet a projekt léptékétől független, átfogó szellemiség, a tervezői megközelítés egyetemes érvényességét igazolja. A tradicionális érintkezési módokon túl azokat az új, virtuális lehetőségeket is ide soroljuk, melyek a technológia természetes fejlődése, valamint a járvány és a háború közelsége miatt megváltozott életünkben általánossá és meghatározóvá váltak. Ezek a valóságos és virtuális építészeti és design terek jelentős hatással és üzenettel bírnak életünkre, ami hihetetlen dinamikával válik egyszerre nyitottabbá, közösségivé, de egyszersmind élesebbé, zártabbá és magányosabbá is.

A találkozás terének témája megváltozott életünkben különösen nagy figyelmet és új értelmet nyert. A lakó- és középületek, kereskedelemi, szolgáltató és ipari létesítmények, valamint települések, városok közösségi terei, a terekhez kapcsolódó design elemek, smart megoldások, virtuális felületek, ezen találkozási terek direkt és indirekt hatásai állnak idei tematikánk fókuszában. Olyan inspiráló pozitív és innovatív példákat tervezünk bemutatni, széles körben ismertté tenni, melyek nóvummal, követendő megoldásokkal, szellemi üzenettel bírnak. E témával igyekszünk mégis a legszélesebb spektrumban nyitva hagyni a kapcsolódás és együtt gondolkodás lehetőségét a Budapest Design Week meghívott kiállítói, vendégei és külső partnerei számára.

A Budapest Design Week 2022 központi kiállítása, valamint szakmai konferenciája is e tematika minél teljesebb és tágan értelmezett kifejtésére vállalkozik. A kiemelt fontosságú szakmai projekteken túl olyan társadalmi vonatkozású, szociális szemléletű, vagy előremutató ökologikus megközelítésű megoldásokra is szeretnénk felhívni a figyelmet, melyek nem méretük, hanem jelentőségük, aktualitásuk miatt válnak megkerülhetetlenné.

A rendezvénysorozat idén is két fő programtípusból épül fel: a saját fejlesztésű, valamint a külső partnerek által szervezett, a Budapest Design Week fesztiválhoz csatlakozó programokból.

A Budapest Design Week a fesztivál védnöke és finanszírozója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, szervezője a Magyar Formatervezési Tanács.